Kleinschalige dagbesteding in Schijndel

Zorgboerderij Ons Thuis is een knusse zorgboerderij in Schijndel waar kleinschalige dagbesteding wordt aangeboden voor mensen met een zorgvraag. De volgende doelgroepen kunnen bij ons terecht:

 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met een vorm van dementie
 • Ouderen

Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers zich veilig en thuis voelen. Wij besteden aandacht aan de volgende punten: 

 • Wij vinden het belangrijk dat de sociale vaardigheden geprikkeld worden, dat steun en waardering wordt verkregen van de professionals, andere deelnemers en vrijwilligers. Dat iedereen gelijkwaardig is en erbij hoort. Ook zal er contact kunnen worden gelegd met de kinderen van het kinderdagverblijf dat grenst aan de zorgboerderij. De interactie met kinderen versterkt het gevoel bij de deelnemers dat ze meedoen in de samenleving.  
 • Er is volop keuze uit zinvolle activiteiten en werkzaamheden. Er wordt hier samengewerkt en we zijn een team. Onder andere de volgende werkzaamheden komen dagelijks terug: verzorgen van de dieren, tuinieren, moestuin bijhouden, huishoudelijke klusjes, gezamenlijk koken. Daarnaast kunnen er de volgende activiteiten gedaan worden zoals: jeu de boules spelen, poolen, wandelen en aan seizoensgebonden activiteiten deelnemen. 
 • Gezond eten vinden we erg belangrijk. Dit doen we altijd gezamenlijk, er is keuze uit een broodmaaltijd of een warme maaltijd. Sommige ingrediënten komen rechtstreeks uit de moestuin en de deelnemers zijn zelf betrokken bij de productie hiervan.   
 • Het is belangrijk om in beweging te blijven. Daarom zullen wij de deelnemers stimuleren om elke dag mee naar buiten te gaan en in beweging te zijn. Deelnemers zijn al veel in beweging om bijvoorbeeld naar de stal, tuinkas of werkplaats te gaan.  
 • De zorgboerderij is erop ingericht dat het aantrekkelijk is om naar buiten te gaan. Er is veel groen en natuur waardoor de buitenomgeving prikkelarm is zodat men rust en ruimte kan ervaren.  
 • Er wordt structuur geboden doordat op vaste tijden verschillende activiteiten/werkzaamheden en drink/eetmomenten gepland staan. Ook zullen we stil staan bij de seizoenen in het jaar, wat ook bijdraagt aan het houden van structuur.  
 • Persoonlijke begeleiding proberen wij zoveel mogelijk op in te spelen. Door het kijken naar de interesses, wensen en mogelijkheden van de deelnemers. De activiteiten en werkzaamheden zullen hier zoveel mogelijk op afgestemd worden. Deelnemers worden betrokken bij de activiteiten en werkzaamheden, hierdoor ontstaat er een gevoel van waardering. 
 • Op de zorgboerderij kunnen de deelnemers het gewone leven ervaren doordat er huishoudelijke activiteiten zullen plaatsvinden en hieraan deelgenomen kan worden. Er hangt een huiselijke sfeer met een moderne uitstraling. Er zal weinig over zorg gesproken worden en iedere deelnemer draagt zijn/haar steentje bij waar mogelijk.  
 • De deelnemers krijgen de kans om verschillende activiteiten en werkzaamheden te leren. Er is voldoende uitdaging op de zorgboerderij en iedereen kan zijn of haar vaardigheden helpen te behouden of zelfs te ontwikkelen. Er is natuurlijk ook ruimte om fouten te maken en te leren van successen. Dit alles versterkt het gevoel van eigenwaarde.  

Er zullen korte lijntjes zijn met het thuisfront en er vinden evaluatiegesprekken plaats omtrent de dagbesteding en hoe dit ervaren wordt. Dit alles om de deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ze een fijne dag te bezorgen.  

Samen met een professioneel team zullen wij ervoor zorgen dat de deelnemers een fijne dag hebben. Daarnaast worden de eventuele mantelzorgers thuis ontlast.  

Download onze Flyer Zorgboerderij Ons Thuis

Wanneer kan men niet (meer) komen:
 • De deelnemer is een gevaar voor zich zelf of anderen, er wordt geen enkele vorm van agressie getolereerd.
 • De deelnemer heeft individuele begeleiding nodig. 
 • De deelnemer heeft drang om weg te lopen. Zorgboerderij Ons Thuis heeft een open deuren beleid en kan geen vrijheidsbeperkende maatregelen nemen.
 • Zorgboerderij Ons Thuis heeft een open karakter. Dat betekent dat we geen onvrijwillige zorg leveren. De deuren zijn niet gesloten en we leveren geen zorg onder dwang (Wet zorg en dwang). 

Wij leveren professionele zorg

Wij leveren professionele zorg en vinden het belangrijk om kwaliteit van zorg te leveren. We zorgen ervoor dat onze deskundigheid op peil blijft en dat er een veilige omgeving is waar de medewerkers en deelnemers zich bevinden.  

Om onze kwaliteit zichtbaar te maken werken we met een vast kwaliteitssysteem, we zijn in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015.

 

Zorgboerderij Ons Thuis is aangesloten bij SZZ (Samenwerkende Zorgboeren Zuid). Deze organisatie zorgt ervoor dat we zowel WMO zorg in natura voor de gemeente, als WLZ zorg via het zorgkantoor kunnen aanbieden. Klik op onderstaande link hierin staan de algemene voorwaarden zorgverlening: Algemene Voorwaarden Zorgverlening. AGB code:73732834.